Info +48 536 099 404   

Misją Fundacji andART jest przybliżanie twórcy i jego dzieła do odbiorcy.

Celem Fundacji „andART” jest działalność artystyczno-edukacyjna, szczególnie w zakresie wspierania, promocji i osiągania świadomości artystycznej ludzi twórczych we wszystkich możliwych dziedzinach artystycznych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • promowanie utalentowanych twórców w kraju i za granicą,
  • organizowanie i udział w wydarzeniach promujących artystów oraz pasjonatów sztuki,
  • współpracę z instytucjami artystycznymi i muzealnymi w kraju i zagranicą,
  • organizowanie festiwali, koncertów, pokazów filmowych, prezentacji multimedialnych, spotkań, wystaw i wernisaży prac utalentowanych twórców w kraju i zagranicą,
  • propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach artystycznych średnich i wyższych,
  • prowadzenie działalności wydawniczej promującej sztukę i edukację oraz w zakresie realizacji celów statutowych,
  • fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym studentom i twórcom z ubogich obszarów Polski.

 

psycholog społeczny, ekspert ds. marketingu i PR, freelancer 

Absolwentka Wydziału Psychologii społecznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Public Relations, Katedra Business Communication, SGH w Warszawie.

artysta plastyk, scenograf, fotografik, kurator 

http://grabowski-art.com

Absolwent Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Tarnowie, następnie Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Jonasza Sterna, a także Podyplomowego Studium Scenografii ASP w Krakowie, wydziały Malarstwo i Scenografia, oraz Hunter College, Graphic Design & Photography, NY, USA.

logo

© 2016 Galeria AndArt

USD 3,8300   EUR 4,3992