Info +48 536 099 404   

Działając jako Likwidator  Fundacji Artystyczno-Edukacyjnej „andART” z siedzibą w Zielonce w Likwidacji (nr KRS 0000440673) – dalej Fundacja:

Podaję  do publicznej wiadomości, że Fundator Decyzją z dnia 18.12.2019 postanowił o likwidacji Fundacji. Postanowieniem Sądu z dnia 27.01.2020 r. otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do KRS.

Według wiedzy likwidatora Fundacja nie posiada zobowiązań finansowych. Wszelkie ewentualne roszczenia można zgłaszać do dnia 29.02.2020 roku na adres Fundacji: ul. Gdyńska 2, 02-550 Zielonka 

Likwidator: Andrzej Grabowski

logo

© 2016 Galeria AndArt

USD 3,8300   EUR 4,3992